Kursinfo og påmelding

Er du ansvarlig for driften av itslearning i din organisasjon? Vet du hvordan du kan tilpasse læringsplattformen best mulig til deres behov? Administratorer er brukere med ansvar for den administrative delen av itslearning i den enkelte organisasjon, og hver kunde utnevner ofte dedikerte personer som skal ha dette ansvaret på skole og sitenivå. Når administratorbrukere har gjennomgått opplæring med tilhørende sertifisering kan de også fungere som en av kundens supportbrukere mot itslearning support. Sertifiseringen må oppdateres årlig.

Opplæringen skal ta høyde for å gjøre den enkelte administrator kjent med ulike administrative funksjoner i itslearning. En skoleadministrator skal også kunne administrere itslearning innenfor det målbilde som egen organisasjon har satt og som er naturlig for administratorer på den enkelte skole, mens systemadministrator også må kjennskap til en del funksjoner og innstillinger på et overordnet systemnivå. Opplæringen fokuserer både på å sikre kvalitet og effektiv bruk av læringsplattformen i alle ledd. Administratoropplæring deles i to, og tar for seg:

 

Generelt om nyheter og endringer:

Vi ser på de ulike mulighetene med itslearning appen, foreldre appen, Word Online, Office 365 og G-suite. F.eks.: Opprette dokumenter som lærer og elev, samskriving, besvare og rette oppgaver. 

Systemadministrator

 • Å arbeide med brukere og tilganger: Opprette og redigere brukere i itslearning
 • Hierarki og struktur
 • Globale innstillinger; Hvordan redigere og tilpasse innstillinger på egen itslearningsite?
 • Profilinnstillinger: Tilpass profiler og roller til egen organisasjon.
 • Foreldre: Å aktivere foreldrepålogging og lær hvordan foreldrepålogging kan gi foreldrene en oversikt over barnets skolearbeid, utvikling, orden/atferd og fravær.
 • Ulike administrator-roller: Veiledning rundt rutiner om skoleadministratorrollen og retningslinjer.
 • Sikkerhet: Retningslinjer for personvern og sikkerhet.
 • Lokalt kompetansemålslager: Hvordan opprette og vedlikeholde lokale læreplaner for lærere på egen site
 • Brevmaler for halvårsvurdering/ terminvurdering

Skoleadministrator

 • Å arbeide med brukere og tilganger: Opprette og redigere brukere i itslearning
 • Hierarki og struktur
 • Informasjon/ intranett: Hvordan kan vi benytte hierarkiet som intranett og/eller informasjonsdashbord.
 • Fraværsadministrasjon
 • Sikkerhet: Retningslinjer for personvern og datasikkerhet
 • Profiler og policyer: Generell innføring i profiler og policyer. Hvilke muligheter ligger her? Vi ser på hvordan du kan delegere administratorroller og funksjoner
 • Skolelederadministrasjon
 
Pris: 3900,- per deltaker (Ta med en kollega gratis) 
 
Nyttig informasjon:
Det vil være tilgang til trådløst internett på alle åpne kurs i regi av itslearning.Vi anbefaler at den enkelte deltaker selv tar med PC, da itslearning kurs og kompetanse ikke har tilgjengelig lånemaskiner for kursdeltakere. Det vil også være en fordel med tilgang til en brukerkonto på itslearning tilpasset kursets målgruppe. På administratorkurs bør denne tilgangen være på administratornivå.
 
Standard vilkår for påmeldinger:
Alle priser er opplyst i NOK eks mva. Vi gjør oppmerksom på at alle påmeldinger er bindende , og at kunden selv må ta eventuelle reisekostnader. Leverandøren forbeholder seg retten til å avlyse eller endre kursdato pga. manglende påmelding eller sykdom. Leverandør tar ikke ansvar for evt. kostnader dette vil kunne medføre for kunden.
 

Informasjon

Sted
Scandic Bergen City
Tid
Fra onsdag 14. februar 2018 09.00
Til onsdag 14. mars 2018 15.00
Påmeldingsfrist
Søndag 11. februar 2018 00.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.